ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร B

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

bad

ตัวอย่าง Wow, that was really a bad movie.

barf

ตัวอย่าง He barfed all over the seat of the airplane.

bashed

ตัวอย่าง The boat was bashed beyond recognition.

beat

ตัวอย่าง After working all day I am really beat.

beemer

ตัวอย่าง He just bought a new beemer to drive to work in.

bench

ตัวอย่าง He was benched during the basketball playoffs.

bent

ตัวอย่าง It's OK. Don't get so bent.

bent out of shape

ตัวอย่าง Don't get so bent out of shape.

big gun

ตัวอย่าง The president brought two big guns to the meeting.

big mouth

ตัวอย่าง Shut up! You really have a big mouth.

big stink

ตัวอย่าง The citizens made a big stink about the new nuclear power station.

blade

ตัวอย่าง He carried a ten inch blade with him.

blimp

ตัวอย่าง I always seem to have a blimp sitting next to me when I travel.

blow

ตัวอย่าง I'm going to blow out of here now.

blow

ตัวอย่าง He blew all his money gambling.

blow a fuse

ตัวอย่าง Hey, don't blow a fuse.

blow one's cool

ตัวอย่าง Calm down. Don't blow your cool.

blown away

ตัวอย่าง I was blown away by his donation of a million dollars.

bomb

ตัวอย่าง The movie was a bomb.

bombed

ตัวอย่าง The driver of the car was bombed.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ