ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร A

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

ace

ตัวอย่าง He's an ace reporter.

action

ตัวอย่าง Do you know where the action is in this town?

airhead

ตัวอย่าง My sister's boyfriend is a real airhead.

all wet

ตัวอย่าง Your ideas about politics are all wet.

all-nighter

ตัวอย่าง I almost fell asleep during the test after an all-nighter.

ammo

ตัวอย่าง The gun was useless after the killer ran out of ammo.

antifreeze

ตัวอย่าง I really need some antifreeze in me on cold days like this.

armpit

ตัวอย่าง This town is really an armpit.

awesome

ตัวอย่าง What an awesome sunset.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ