ค้นหาIdioms

สำนวนภาษาอังกฤษ "Practice What You Preach"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Practice What You Preach

    ตัวอย่าง You keep telling me how to hit the ball. Why don't you practice what you preach?

    Idioms

    Listen to voicemalefemale