ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร V

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Vice Versa

ตัวอย่าง If he calls you, let me know. And vice versa: If he calls me, I'll tell you.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ