ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร U

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Under Age

ตัวอย่าง What are those kids doing smoking cigarettes? They are under age.

Under The Gun

ตัวอย่าง Everyone at the office has been under the gun since this new manager arrived.

Up Against

ตัวอย่าง You are up against a tough team. How do you feel about that?

Up To No Good

ตัวอย่าง You see those kids on the corner? They're up to no good.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ