ค้นหาIdioms

ทั้งหมด
Idioms หมวดตัวอักษร L

Idioms หมวดตัวอักษร L

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Labor Of Love

ตัวอย่าง They always want to pay me for the work I do at the hospital, but I will never accept their money. I do it because it is a labor of love. #Labor is work that we do and we don't always care for our work, but a labor of love is labor we do because we love dong it, or we do it for someone we love.

Laid Up

ตัวอย่าง Bob wasn't able to come today? Reply: No. He's laid up in bed.

Lend Me Your Ear

ตัวอย่าง Could you lend me your ear for a minute? I need to talk with you about something.

Let's Call It Quits

ตัวอย่าง It is getting dark outside, and we can't see the tennis balls anymore. Let's call it quits.

Letting The Cat Out Of The Bag

ตัวอย่าง Bob didn't want anyone to know he was sick, but his wife let the cat out of the bag.

Like Two Peas In A Pod

ตัวอย่าง He and his sister are like two peas in a pod.

Looking A Gift Horse In The Mouth

ตัวอย่าง This shirt you gave me is not my favorite brand. Reply: Don't look a gift horse in the mouth! That was the best they had.

Looking For Trouble

ตัวอย่าง If you leave your glass on the edge of the table like that, you are looking for trouble.

Losing Streak

ตัวอย่าง We are on a five game losing streak. Reply: Losing five games in a row is not good.

Lost His Head

ตัวอย่าง I got so angry yesterday. I completely lost my head.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ