ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร K

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Keep A Stiff Upper Lip

ตัวอย่าง No matter what happens, I want you to keep a stiff upper lip.

Keep An Eye On Him

ตัวอย่าง Would you keep an eye on my son for me while I am gone? Reply: Sure.

Keep Him At Arm's Length

ตัวอย่าง You can work with him if you want, but I would keep him at arms length.

Keeping A Straight Face

ตัวอย่าง I don't trust him because I don't know what he's feeling. He always keeps a straight face.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ