คำในภาษาไทย

ไตรสรณคมน์

อ่านว่าไตฺร-สะ-ระ-นะ-คม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรสรณคมน์ หมายถึง:

  1. [-สะระนะคม] น. การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก.

EN-TH Dictionary ไตรสรณคมน์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks)

 ภาพประกอบ

  • ไตรสรณคมน์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรสรณคมน์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"