คำในภาษาไทย

ไตรทศ

อ่านว่าไตฺร-ทด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรทศ หมายถึง:

  1. [-ทด] น. เทวดา ๓๓ องค์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึง พระอินทร์และบริวารพระอินทร์อีก ๓๒ องค์, ตรีทศ ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ไตรทศ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. 33 Gods in the second tier of heaven above the earth

 ภาพประกอบ

  • ไตรทศ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรทศ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"