คำในภาษาไทย

ไตรทวาร

อ่านว่าไตฺร-ทะ-วาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรทวาร หมายถึง:

  1. [-ทะวาน] น. ทวารทั้ง ๓ คือ กาย เรียก กายทวาร วาจา เรียก วจีทวาร ใจ เรียก มโนทวาร.

 ภาพประกอบ

  • ไตรทวาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรทวาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"