คำในภาษาไทย

ไตรกิศยา

อ่านว่าไตฺร-กิด-สะ-ยา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรกิศยา หมายถึง:

  1. [ไตฺรกิดสะยา] (แบบ) น. การเยียวยา. (ป. ติกิจฺฉา; ส. จิกิตฺสา).

 ภาพประกอบ

  • ไตรกิศยา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรกิศยา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"