คำในภาษาไทย

โชติช่วง

อ่านว่าโชด-ช่วง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โชติช่วง หมายถึง:

  1. [โชด-] ว. สว่างรุ่งโรจน์, ช่วงโชติ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • โชติช่วง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โชติช่วง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"