คำในภาษาไทย

โจรกรรม

อ่านว่าโจน-ระ-กำ

Posted on by Admin

อ่านว่าโจ-ระ-กำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โจรกรรม หมายถึง:

  1. [โจระกํา, โจนระกํา] น. การลัก, การขโมย, การปล้น. (ส.; ป. โจรกมฺม).

EN-TH Dictionary โจรกรรม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. steal

  2. robbery

 ภาพประกอบ

  • โจรกรรม
  • โจรกรรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โจรกรรม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"