คำในภาษาไทย

โฆษณา

อ่านว่าโคด-สะ-นา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โฆษณา หมายถึง:

  1. [โคดสะนา] ก. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน; ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, เช่น โฆษณาสินค้า; (กฎ) กระทําการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า. (ส.; ป. โฆสนา).

EN-TH Dictionary โฆษณา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. advertise

 ภาพประกอบ

  • โฆษณา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โฆษณา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"