คำอ่าน

เตียน

เป็นคำอ่านของเตียรถ์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เตียน หมายถึง:

  1. ว. เรียบราบ เช่น ดายหญ้าให้เตียน, หมดไป เช่น ถูกกวาดเสียเตียน, ไม่รก.

  2. ก. ติ, ทัก.

 ภาพประกอบ

  • เตียน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เตียน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"