คำในภาษาไทย

เซรา

อ่านว่าเซฺรา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เซรา หมายถึง:

  1. [เซฺรา] (กลอน) น. ซอกผา, ห้วย.

 ภาพประกอบ

  • เซรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เซรา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"