คำในภาษาไทย

เจโตวิมุติ

อ่านว่าเจ-โต-วิ-มุด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจโตวิมุติ หมายถึง:

  1. [-วิมุด] (แบบ) น. ความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งจิต เป็นโลกุตรธรรมประการหนึ่ง, คู่กับ ปัญญาวิมุติ. (ป. เจโตวิมุตฺติ).

 ภาพประกอบ

  • เจโตวิมุติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจโตวิมุติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"