คำในภาษาไทย

เจริญ

อ่านว่าจะ-เริน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจริญ หมายถึง:

  1. [จะเริน] ก. เติบโต, งอกงาม, ทําให้งอกงาม, เช่น เจริญทางพระราชไมตรี เจริญสัมพันธไมตรี, มากขึ้น; ทิ้ง เช่น เจริญยา, จำเริญยา ก็ว่า; ตัด เช่น เจริญเกศา, จำเริญเกศา ก็ว่า; สาธยาย, สวด, (ในงานมงคล) เช่น เจริญพระพุทธมนต์.

EN-TH Dictionary เจริญ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. prosper

  2. recite a prayer

 ภาพประกอบ

  • เจริญ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจริญ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"