คำในภาษาไทย

อุณหภูมิ

อ่านว่าอุน-หะ-พูม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อุณหภูมิ หมายถึง:

  1. [อุนหะพูม] น. ระดับความสูงต่ำของความร้อน นิยมวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์.

EN-TH Dictionary อุณหภูมิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. temperature

 ภาพประกอบ

  • อุณหภูมิ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อุณหภูมิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"