คำในภาษาไทย

อาสาฬหบูชา

อ่านว่าอา-สาน-หะ-บู-ชา

Posted on by Admin

อ่านว่าอา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อาสาฬหบูชา หมายถึง:

  1. [-สานหะ-, -สานละหะ-] น. การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา.

EN-TH Dictionary อาสาฬหบูชา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. the day before the Buddhist Lent

 ภาพประกอบ

  • อาสาฬหบูชา
  • อาสาฬหบูชา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อาสาฬหบูชา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"