คำในภาษาไทย

อสนีบาต

อ่านว่าอะ-สะ-นี-บาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อสนีบาต หมายถึง:

  1. [อะสะ-] น. ฟ้าผ่า, อสุนีบาต ก็ว่า. (ป. อสนิปาต).

EN-TH Dictionary อสนีบาต ภาษาอังกฤษคือ:

  1. lightning

 ภาพประกอบ

  • อสนีบาต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อสนีบาต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"