คำในภาษาไทย

สลากภัต

อ่านว่าสะ-หลาก-กะ-พัด

Posted on by Admin

อ่านว่าสะ-หฺลาก-กะ-พัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สลากภัต หมายถึง:

  1. [สะหฺลากกะพัด] น. อาหารแห้งหรือผลไม้ถวายพระโดยวิธีจับฉลาก เช่น สลากภัตข้าวสาร สลากภัตทุเรียน. (ป. สลากภตฺต).

 ภาพประกอบ

  • สลากภัต
  • สลากภัต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สลากภัต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"