คำในภาษาไทย

ปราชัย

อ่านว่าปะ รา-ไชย

Posted on by Admin

อ่านว่าปะ-รา-ไช

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปราชัย หมายถึง:

  1. [ปะราไช] น. ความพ่ายแพ้. ก. พ่ายแพ้. (ป.).

EN-TH Dictionary ปราชัย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. lose

  2. defeat

 ภาพประกอบ

  • ปราชัย
  • ปราชัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปราชัย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"