คำในภาษาไทย

ทัณฑสถาน

อ่านว่าทัน-ทะ-สะ-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทัณฑสถาน หมายถึง:

  1. [ทันทะ-] (กฎ) น. เรือนจําพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้น ๆ เช่น ทัณฑสถานวัยหนุ่ม เป็นสถานที่ควบคุมกักขังและฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยหนุ่ม.

EN-TH Dictionary ทัณฑสถาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. prison

 ภาพประกอบ

  • ทัณฑสถาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทัณฑสถาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"