คำในภาษาไทย

ถาวรวัตถุ

อ่านว่าถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

Posted on by Admin

อ่านว่าถา-วอน-วัด-ถุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถาวรวัตถุ หมายถึง:

  1. [ถาวอระวัดถุ, ถาวอนวัดถุ] น. สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคงยั่งยืน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ. (ป.).

EN-TH Dictionary ถาวรวัตถุ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. permanent structure

 ภาพประกอบ

  • ถาวรวัตถุ
  • ถาวรวัตถุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถาวรวัตถุ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"