คำในภาษาไทย

ตีนกา

อ่านว่าตีน-กา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตีนกา หมายถึง:

  1. น. เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ , ไม้จัตวามีรูปดังนี้ ๋; เรียกรอยย่นซึ่งปรากฏที่หางตามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตีนกา.

  2. น. ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลําต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้น ๆ คล้ายตีนกา ใช้ทํายาได้, หญ้าปากคอก ก็เรียก.

EN-TH Dictionary ตีนกา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. cross

  2. wrinkle

  3. goose grass

 ภาพประกอบ

  • ตีนกา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตีนกา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"