คำในภาษาไทย

ตีกรรเชียง

อ่านว่าตี-กัน-เชียง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตีกรรเชียง หมายถึง:

  1. [-กัน-] ก. อาการที่นั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือแล้วใช้มือเหนี่ยวกรรเชียงพุ้ยนํ้าให้เรือแล่นไป, เรียกท่าว่ายนํ้าโดยนอนหงายแล้วใช้แขนทั้ง ๒ พุ้ยนํ้าให้ตัวเลื่อนไป, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ชกแบบตีกรรเชียง, ตีกระเชียง ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ตีกรรเชียง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. backstroke

  2. row with oars

 ภาพประกอบ

  • ตีกรรเชียง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตีกรรเชียง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"