คำในภาษาไทย

ตะไกร

อ่านว่าตะ-ไกฺร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะไกร หมายถึง:

  1. [-ไกฺร] น. เครื่องมือสําหรับตัดโดยใช้หนีบ มี ๒ ขา, ลักษณนามว่า เล่ม, เขียนเป็น กรรไกร หรือ กรรไตร ก็มี.

  2. [-ไกฺร] น. คําเรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่งว่า เหยี่ยวตะไกร. (พจน. ๒๔๙๓).

EN-TH Dictionary ตะไกร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. scissors

  2. Microhierax fringillarius

 ภาพประกอบ

  • ตะไกร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะไกร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"