คำในภาษาไทย

ตวัก

อ่านว่าตะ-หฺวัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตวัก หมายถึง:

  1. [ตะหฺวัก] น. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว ทําด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ, กระจ่า จวัก หรือ จ่า ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ตวัก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. ladle made of coconut shell

 ภาพประกอบ

  • ตวัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตวัก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"