คำในภาษาไทย

ตรีโกณมิติ

อ่านว่าตรี-โกน-มิ-ติ

Posted on by Admin

อ่านว่าตฺรี-โกน-มิ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีโกณมิติ หมายถึง:

  1. [ตฺรีโกน-] น. คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยฟังก์ชันของตัวแปรจริง ซึ่งแทนขนาดของมุมใด ๆ, คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการใช้ฟังก์ชันของมุมเป็นรากฐานในการศึกษาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหรือรูปอื่นใดที่ทอนลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมได้. (อ. trigonometry).

EN-TH Dictionary ตรีโกณมิติ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. trigonometry

 ภาพประกอบ

  • ตรีโกณมิติ
  • ตรีโกณมิติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีโกณมิติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"