คำในภาษาไทย

ตรีมธุระ

อ่านว่าตฺรี-มะ-ทุ-ระ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีมธุระ หมายถึง:

  1. [-มะทุระ] น. ของมีรสดี ๓ อย่าง คือ นํ้าตาล นํ้าผึ้ง นํ้ามันเนย.

 ภาพประกอบ

  • ตรีมธุระ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีมธุระ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"