คำในภาษาไทย

ตรีภูวะ

อ่านว่าตฺรี-พู-วะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีภูวะ หมายถึง:

  1. [-พูวะ] น. ตรีภพ. (ส. ตฺริภูว).

 ภาพประกอบ

  • ตรีภูวะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีภูวะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"