คำในภาษาไทย

ตรัยตรึงศ์

อ่านว่าไตฺร-ตฺรึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรัยตรึงศ์ หมายถึง:

  1. [ไตฺรตฺรึง] น. ดาวดึงส์, สวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น ที่พระอินทร์ครอง. (ส. ตฺรยสฺตฺรึศตฺ; ป. เตตฺตึส ว่า สามสิบสาม).

EN-TH Dictionary ตรัยตรึงศ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. heaven

 ภาพประกอบ

  • ตรัยตรึงศ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรัยตรึงศ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"