คำในภาษาไทย

ตระหนี่

อ่านว่าตฺระ-หฺนี่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระหนี่ หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺนี่] ว. หวงไม่อยากให้ง่าย ๆ เช่น ตระหนี่ทรัพย์ ตระหนี่ความรู้.

EN-TH Dictionary ตระหนี่ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be greedy

  2. chary

 ภาพประกอบ

  • ตระหนี่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระหนี่"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"