คำในภาษาไทย

ตมูก

อ่านว่าตะ-หฺมูก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตมูก หมายถึง:

  1. [ตะหฺมูก] (ปาก) น. จมูก.

 ภาพประกอบ

  • ตมูก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตมูก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"