คำในภาษาไทย

ช้าพลู

อ่านว่าช้า-พฺลู

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ช้าพลู หมายถึง:

  1. [-พฺลู] น. ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทํายาได้, ชะพลู ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • ช้าพลู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ช้าพลู"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"