คำในภาษาไทย

ชโลง

อ่านว่าชะ-โลง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชโลง หมายถึง:

  1. [ชะ-] (โบ) ก. พยุงไว้ไม่ให้เซ, จรรโลง, จูง เช่น ให้เป็นหลักชโลงจิต. (กฎ. ราชบุรี).

 ภาพประกอบ

  • ชโลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชโลง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"