คำในภาษาไทย

ชาติมาลา

อ่านว่าชาติ-มา-ลา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาติมาลา หมายถึง:

  1. [ชาติ-] น. สาขาแห่งชาติ, โครงแห่งตระกูล, แผนเครือญาติ. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • ชาติมาลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาติมาลา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"