คำในภาษาไทย

ชาติภูมิ

อ่านว่าชาด-พูม

Posted on by Admin

อ่านว่าชาด-ติ-พูม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาติภูมิ หมายถึง:

  1. [ชาดติพูม] น. ถิ่นที่เกิด.

EN-TH Dictionary ชาติภูมิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. hometown

 ภาพประกอบ

  • ชาติภูมิ
  • ชาติภูมิ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาติภูมิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"