คำในภาษาไทย

ชัยบาน

อ่านว่าไช-ยะ-บาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชัยบาน หมายถึง:

  1. [ไชยะ-] น. เครื่องดื่มในการมีชัย. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ชัยบาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชัยบาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"