คำในภาษาไทย

ชวาลา

อ่านว่าชะ-วา-ลา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชวาลา หมายถึง:

  1. [ชะ-] (โบ) น. เครื่องตามไฟชนิดหนึ่ง ใช้ตั้งหรือแขวน มีรูปเป็นหม้อกลม สำหรับใส่น้ำมัน มีพวยยื่นมาใช้ใส่ไส้จุดไฟ.

 ภาพประกอบ

  • ชวาลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชวาลา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"