คำในภาษาไทย

ชระมัว

อ่านว่าชฺระ-มัว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระมัว หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. ขมุกขมัว, ยังไม่สว่าง, เช้าตรู่, มืด, เช่น ชระมัวทั่วทิศเอียง อากาศ. (นิ. นรินทร์).

 ภาพประกอบ

  • ชระมัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระมัว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"