คำในภาษาไทย

ชรอ่ำ

อ่านว่าชฺระ-อ่ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรอ่ำ หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. ชอํ่า, มืดมัว, มืดครึ้ม, เช่น ชรอ่ำฟ้าใต้แผ่นหงาย. (แช่งน้ำ), ฟ้าหล้าเข็ดขาม ชรอื้อชรอ่ำอับทิศ. (สมุทรโฆษ).

 ภาพประกอบ

  • ชรอ่ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรอ่ำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"