คำในภาษาไทย

ชม้อย

อ่านว่าชะ-ม้อย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชม้อย หมายถึง:

  1. [ชะ-] ก. ช้อนตาลอบชําเลืองดูด้วยความสนใจ.

EN-TH Dictionary ชม้อย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. coy

 ภาพประกอบ

  • ชม้อย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชม้อย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"