คำในภาษาไทย

ฉวี

อ่านว่าฉะ-หฺวี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉวี หมายถึง:

  1. [ฉะหฺวี] น. ผิวกาย. (ป., ส. ฉวิ).

EN-TH Dictionary ฉวี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. complexion

 ภาพประกอบ

  • ฉวี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉวี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"