คำในภาษาไทย

จำหลอก

อ่านว่าจำ-หฺลอก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จำหลอก หมายถึง:

  1. [-หฺลอก] (กลอน) ก. ถลอก, ลอก, ไสหรือแซะให้ลึกเป็นร่อง, ทำให้เป็นลวดลาย, เช่น จําหลักจําหลอกกลม ภบังอวจจําหลักราย. (สมุทรโฆษ).

 ภาพประกอบ

  • จำหลอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จำหลอก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"