คำในภาษาไทย

จักรวรรดิ

อ่านว่าจัก-กฺระ-หฺวัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จักรวรรดิ หมายถึง:

  1. [-หฺวัด] น. รัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข เช่น จักรวรรดิโรมัน, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน เช่น จักรวรรดิอังกฤษ. (ส.; อ. empire).

EN-TH Dictionary จักรวรรดิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. empire

 ภาพประกอบ

  • จักรวรรดิ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จักรวรรดิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"