คำในภาษาไทย

จริว

อ่านว่าจะ-ริว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จริว หมายถึง:

  1. [จะ-] น. เต่า; ตะพาบนํ้า; เช่น จริวจราวจรัลชลจรมกรกรรกฏกูรม์ (สมุทรโฆษ); กริว หรือ ตริว ก็ว่า.

  2. [จะ-] (กลอน) ว. เกรียว.

 ภาพประกอบ

  • จริว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จริว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"