คำในภาษาไทย

ขะเย้อแขย่ง

อ่านว่าขะ-เย้อ-ขะ-แหย่ง

Posted on by Admin

อ่านว่าขะ-เย้อ-ขะ-แหฺย่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขะเย้อแขย่ง หมายถึง:

  1. [-ขะแหฺย่ง] ก. กระเย้อกระแหย่ง, เขียนเป็น เขย้อแขย่ง ก็มี.

 ภาพประกอบ

  • ขะเย้อแขย่ง
  • ขะเย้อแขย่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขะเย้อแขย่ง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"