คำในภาษาไทย

กโบร

อ่านว่ากะ-โบน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กโบร หมายถึง:

  1. [กะโบน] (แบบ) น. ศอก, ข้อศอก. (พจน.). (ป. กปฺปร; ส. กูรฺปร).

 ภาพประกอบ

  • กโบร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กโบร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"